İnsan Kaynaklarının Önemi Nedir?

Personellerin verimini sağlamak ve uzun süreli kazanımlar sağlamak.

Ekonomik, sosyal ve (uzmanlığımız olan) psikolojik açıdan personellerin ihtiyacını görecek programlar ve uygulamalar yaparak çalışanların mutlu olmasını sağlamak.

Çalışan personellerin becerilerini kullanmaları ve kendilerini daha iyi bir şekilde eğitebilecekleri bir ortam oluşturmak için çalışmalar hazırlamak.

Her zaman çalışanların hedeflerini göz önünde bulundurmak ve onların en iyi verimliliği verebilmesi için program oluşturmak.

Eğitim ve gelişim programları oluşturmak.

Bireysel performansları incelemenin yanında, şirket performansının incelenmesi ve analizi görevleri içerisindedir.
Eğlence ve yemek etkinlikleri ile çalışanların aidiyet ve birliktelik duygularını revize etmek. Çalışanlar ve şirket yönetimi arasında köprü olma görevini üstlenmektedir.

İnsan kaynakları, personel alımındaki süreçten mevcut personellerin durumu ve çalışma koşullarına kadar birçok süreci içinde barındırmaktadır. Çalışanlar arasındaki diyaloglar, işgörenlerin psikolojik durumları, çalışan memnuniyeti ve performanslarının değerlendirmesine kadar şirketin birçok yerinde faaliyet sürdüren insan kaynakları, kurumsallaşmak için çok doğru stratejiler ile tasarlanmalıdır.

Çalışanların koşullarından, üretimdeki veriminden, satıştaki kâra kadar olan süreçte insan kaynakları yönetimi etkisini yararlı şekilde göstermektedir. Bir şirketin insan kaynakları departmanı, o şirketin bugünü ve geleceği için çok önemlidir.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Personel yönetimi ve psikolojinin birleşmesi ile bu alan ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalarda sosyal ve psikolojik etkenlerin motivasyon ve üretimde önemli bir rol oynadığı görülmüştür.

Bir endüstriyel psikoloji psikoloğu, çalışanların davranışları ve tutumları ve çalışanların işe alım uygulamaları, eğitim programları, geri bildirim ve yönetim sistemleri yoluyla nasıl geliştirilebileceği konusunda araştırmalar yapmaktadır.

Şirket çalışanlarının bireysel moral ve performanslarını artırmak için psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. İş veya özel yaşamlarındaki stres kaynaklarının iş performansına olan olumsuz etkilerini tespit edip azaltmak da hizmet tanımımızın içerisinde bulunmaktadır.

Önerilen Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir